بازدید بخشدار مرکزی تفت از روستاهای دهشیر و دستجرد و برکه و دیدار با پدر شهید رحیمی


 بخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از روستاهای دهشیر و دستجرد و برکه و فعاليت هاي انجام گرفته در این روستاها، با پدر شهید محسن رحیمی نیز دیدار نمود. به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، علی احمدیان ضمن بازدید و بررسی مسائل و مشکلات و پروژه های عمرانی این روستاها، با پدر شهید محسن رحیمی نیز در روستای برکه دیدار و با مشکلات روستا و این خانواده  شهید آشنا و قول مساعد جهت پیگیری و حل مشکلات داد

 بخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از روستاهای دهشیر و دستجرد و برکه و فعاليت هاي انجام گرفته در این روستاها، با پدر شهید محسن رحیمی نیز دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، علی احمدیان ضمن بازدید و بررسی مسائل و مشکلات و پروژه های عمرانی این روستاها، با پدر شهید محسن رحیمی نیز در روستای برکه دیدار و با مشکلات روستا و این خانواده  شهید آشنا و قول مساعد جهت پیگیری و حل مشکلات دادآدرس کوتاه :