بازدید بخشدار مرکزی تفت از طرح زعفران کاری روستای صمصام آباد


بخشدار مرکزی تفت از طرح زعفران کاری دهیاری روستای صمصام آباد بازید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، طرح زعفران کاری به صورت پایلوت در روستای صمصام آباد در زمینی به مساحت تقریبی یک هکتار توسط دهیاری انجام می شود که علی احمدیان، بخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از این طرح در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه زعفران گیاهی با نیاز آبی پایین است و ایران اولین کشور تولیدکننده زعفران بوده که 96 درصد از زعفران جهان را تأمین می کند , دولت همسو با ایجاد اشتغال خرد در روستاها طرح کشت زعفران را در دستور حماتی خود قرار داده و خوشبختانه در سال‌های اخیر و برنامه‌های دولت مبنی بر تکیه به اقتصاد بدون نفت حمایت‌های زیادی از تولید و گسترش این شغل انجام‌شده است.آدرس کوتاه :