بازدید بخشدار مرکزی تفت از پروژه های عمرانی حسین آباد و بهچین علی آباد و مدرسه روستا


بخشدار مرکزی تفت از پروژه های عمرانی حسین آباد شورابه و بهچین علی آباد بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان مراحل کار و مشکلات این پروژه ها قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، "علی احمدیان" علاوه بر بازدید از عملیات عمرانی زیرسازی آسفالت روستای حسین آباد شورابه و عملیات آسفالت جاده بهچین علی آباد بازدید نموده، از مدرسه دخترانه شهید صدوقی علی آباد نیز بازدید و ضمن صحبت با مدیر و مسئولین مدرسه، در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت و قول مساعد جهت پیگیری و رفع آنه داد.آدرس کوتاه :