بازدید بخشدار مرکزی تفت از پروژه های عمرانی صادق آباد و محمد آباد صدری و مور علی آباد


بخشدار مرکزی تفت از چند پروژه عمرانی روستاهای صادق آباد و محمد آباد صدری و مور علی آباد بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، "علی احمدیان" بخشدار مرکزی تفت ضمن بازدید از خیابان‌های جدیدالاحداث صادق‌آباد و نحوه جدول‌گذاری و زیرسازی آن‌ها، از پارک میان محله‌ای این روستا به متراژ 1600 مترمربع و زمین ورزشی جدیدالاحداث به متراژ 3500 مترمربع شامل زمین فوتسال استاندارد و سکوهای تماشاگران و پیست دومیدانی اطراف زمین نیز بازدید به عمل آورد و از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مذکور و مشکلات آن مطلع و با بررسی و تبادل‌نظر با دهیاری روستا، راه‌کارهای رفع مشکلات پیش رو را بررسی نمود.

"علی احمدیان" همچنین از پروژه‌های ساماندهی اطراف استخر محمدآباد صدری و آسفالت جاده مور به عسکریه نیز بازدید و در جریان میزان پیشرفت و مشکلات این پروژه‌ها نیز قرار گرفت.

 آدرس کوتاه :