بازدید بخشدار نیر از روند اجرای طرح آبیاری کم فشار در دهستان سخوید


بخشدار نیز از طرح آبیاری کم فشار در دهستان سخوید بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، "روح الله میرخلیلی"  طی بازدیدی از اجرای طرح آبیاری کم فشار در دهستان سخوید در جریان مشکلاتی که در ادامه روند این پروژه وجود دارد قرار  گرفت.

بخشدار نیر ضمن قدردانی از پیمانکار مربوطه قول همکاری لازم جهت برطرف کردن مشکلات موجود در این پروژه را داد.آدرس کوتاه :