بازدید بخشدار نیر از مراحل اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال دهستان سخوید


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، میرخلیلی از روند اجرای پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال دهستان سخوید بازدید نمود. این پروژه که با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال با مشارکت بخشداری و اداره ورزش و جوانان درحال اجرا می باشد در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، میرخلیلی از روند اجرای پروژه چمن مصنوعی زمین فوتبال دهستان سخوید بازدید نمود. این پروژه که با اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال با مشارکت بخشداری و اداره ورزش و جوانان درحال اجرا می باشد در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد. آدرس کوتاه :