بازدید بخشدار نیر از پروژه محوطه سازی مرکز روستای باغمیان


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، میرخلیلی باحضور در روستای باغمیان از پروژه محوطه سازی مرکز این روستا بازدید نمود. در حاشیه این بازدید که دهیار این روستا نیز حضور داشت مسائل و مشکلات این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، میرخلیلی باحضور در روستای باغمیان از پروژه محوطه سازی مرکز این روستا بازدید نمود. در حاشیه این بازدید که دهیار این روستا نیز حضور داشت مسائل و مشکلات این روستا مورد بررسی قرار گرفت.آدرس کوتاه :