بازدید بخشدار گاریزات از روند اجرای پروژه آسفالت روستاهای کهدوئیه و فتح آباد


"احسان سعادتمند " بخشدار گاریزات از پروژه آسفالت معابر روستاهای کهدوئیه و فتح آباد بازدید ودرجریان میزان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه، "احسان سعادتمند " بخشدار گاریزات از پروژه آسفالت معابر روستاهای کهدوئیه و فتح آباد بازدید ودرجریان میزان پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت.

شایان ذکر است پروژه های مذکور به متراژ تقریبی ۱۵ هزار متر مربع و از محل اعتبارات دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری در حال اجرا می باشد.آدرس کوتاه :