بازدید بخشدار گاریزات و کهدوئیه از پروژه های عمرانی روستاهای دشت آباد و کهدوئیه


بخشدار گاریزات و کهدوئیه از پروژه های زیرسازی معابر روستای کهدوئیه و جدول گذاری معابر روستای دشت آباد بازدید نمود .

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه "سعادتمند " بخشدار گاریزات و کهدوئیه از پروژه های زیرسازی معابر روستای کهدوئیه و جدول گذاری معابر روستای دشت آباد بازدید نمود و در جریان میزان پیشرفت این پروژه ها که از محل اعتبارات دهیاری ها در حال اجرا می باشد قرار گرفت.

 آدرس کوتاه :