بازدید بخشدار گاریزات و کهدوئیه از کمیته امداد امام خمینی (ره) گاریزات


به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات _ کهدوئيه "احسان سعادتمند" ضمن تشکر و قدردانی از رئیس کمیته امداد به جهت اهتمام در امور خیر ورسیدگی به نیازمندان، برنامه های کمیته امداد را برای ارائه ی خدمات بهتر به مددجویان بسیار حائز اهمیت دانست . وی افزود ما مسئولان باید مشکلات مددجویان را شناسایی و دست در دست یکدیگر در صدد حل آن بر آییم تا رسالت واقعی خود را انجام داده باشیم.سعادتمند خواهان همکاری کمیته امداد با مجموعه بخشداری در راستای رفع محرومیت در منطقه با ایجاد بسترهای مناسب از قبیل : ایجاد اشتغال پایدار شد تا بتوان وابستگی های مددجویان را به نهادهای حمایتی کمتر نمائیم. رئیس کمیته امداد نیز خاطر نشان کرد: کمیته امداد از نهادهایی است که در طول انقلاب خالصانه کار کرده و خدمات بسیار ارائه داده است و باید تلاش کنیم محرومیت را به حداقل برسانیم .

به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات _ کهدوئيه "احسان سعادتمند" ضمن تشکر و قدردانی از رئیس کمیته امداد به جهت اهتمام در امور خیر ورسیدگی به نیازمندان، برنامه های کمیته امداد را برای ارائه ی خدمات بهتر به مددجویان بسیار حائز اهمیت دانست .

وی افزود ما مسئولان باید مشکلات مددجویان را شناسایی و دست در دست یکدیگر در صدد حل آن بر آییم تا رسالت واقعی خود را انجام داده باشیم.سعادتمند خواهان همکاری کمیته امداد با مجموعه بخشداری در راستای رفع محرومیت در منطقه با ایجاد بسترهای مناسب از قبیل : ایجاد اشتغال پایدار شد تا بتوان وابستگی های مددجویان را به نهادهای حمایتی کمتر نمائیم.

رئیس کمیته امداد نیز خاطر نشان کرد: کمیته امداد از نهادهایی است که در طول انقلاب خالصانه کار کرده و خدمات بسیار ارائه داده است و باید تلاش کنیم محرومیت را به حداقل برسانیم .آدرس کوتاه :