بازدید جمعی از اعضای ستاد اربعین شهرستان تفت ار موکب های عزاداری


جمعی از اعضای ستاد اربعین شهرستان از موکب های عزاداری سطح شهر تفت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،جمعی از اعضای ستاد اربعین شهرستان ازموارد بهداشتی، امنیتی، ِ ترافیکی و رعایت صدای بلندگوی موکب های عزاداری سطح شهر تفت بازدید کردند.

 آدرس کوتاه :