بازدید دهیاران اردبیل از روستاهای هدف گردشگری اسلامیه و مبارکه بخش مرکزی تفت


دهیاران اردبیل در سفری یک روزه، با همراهی کارشناسان استانداری یزد و فرمانداری تفت، از روستاهای هدف گردشگری اسلامیه و مبارکه بازید به عمل آورند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در این بازدید که دهیاران روستاهای میزبان آنها را همراهی میکردند، از بافت تاریخی و چنار 1500 ساله و عقابکوه و مسجد قدمگاه امام رضا(ع) روستای اسلامیه بازدید و ضمن دوچرخه سواری در بافت تاریخی و حضور در زورخانه ورزشهای باستانی علی بن ابیطالب (ع) روستا، با فعالیتهای انجام شده در حوزه گردشگری روستایی آشنا شدند.

در بازدید از روستای هدف گردشگری مبارکه،  دهیاران اردبیل از دو سرو کهنسال و اقامتگاه بومگردی روستایی این روستا بازدید نموده  و دهیار مبارکه توضیحاتی پیرامون اقدامات صورت گرفته در خصوص جذب بودجه و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی به آنها ارائه نمود وتبادل تجربیات در جهت توسعه پایدار روستایی صورت گرفت.آدرس کوتاه :