بازدید رئیس و مسئولان نیروی انتظامی و رئیس اداره بهزیستی شهرستان تفت از خانه سالمندان


به مناسبت روز جهانی سالمند رئیس نیروی انتظامی و رئیس اداره بهزیستی شهرستان تفت از خانه سالمندان بازدید به عمل آورند و مقام سالمند را ارج نهادند .

به گزارش روابط عمومی شهرستان تفت به مناسبت روز جهانی سالمند فرمانده نیروی انتظامی و رئیس اداره بهزیستی شهرستان تفت از خانه سالمندان بازدید به عمل آورند و  مقام سالمند را ارج نهادند . در این بازدیدآقای قربانی رئیس خانه سالمندان عملکرد این مرکز را برای بازدید کنندگان تشریح نمودند وسپس بازدید کنندگان از تمامی قسمتهای این مرکز بازدید به عمل آوردند و به مناسبت این روز به سالمندان و پرستاران این مرکز با اهدای شاخه گلی ادای احترام نمودند  .

آدرس کوتاه :