بازدید فرماندار از اجرای پروژه فاضلاب شهری در شهرک بهاران تفت


با حضور فرماندار،معاون فرماندار، شهردار و مدیران توزیع برق و آبفا مشکلات اجرای پروژه فاضلاب شهری در شهرک بهاران تفت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، با دریافت گزارش‌های مردمی از مشکلات اهالی شهرک بهاران در ارتباط با تأخیر در اجرای پروژه فاضلاب شهری ،فرماندار،معاون فرماندار، شهردار و مدیران توزیع برق و آبفا شهرستان از نحوه اجرا بازدید و در جریان مشکلات قرار گرفتند و برای تسریع درروند اجرای این پروژه و رفع مشکلات اهالی تصمیمات لازم اتخاذ شد و پیمانکار متعهد گردید هرچه سریع‌تر نسبت به اتمام این پروژه اقدام کند.آدرس کوتاه :