بازدید فرماندار از آغاز عملیات پروژه ورودی شهر تفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، محمد محامدی از آغاز عملیات پروژه تقاطع غیر هم‌سطح  ورودی شهر تفت بازدید کرد و از نزدیک در جریان جزئیات نحوه اجرای این پروژه قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، محمد محامدی از آغاز عملیات پروژه تقاطع غیر هم‌سطح  ورودی شهر تفت بازدید کرد و از نزدیک در جریان جزئیات نحوه اجرای این پروژه قرار گرفت .آدرس کوتاه :