بازدید فرماندار از آموزشگاه ایده پرداز تفت


فرماندار به همراه سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان از آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای ایده پرداز تفت با مدیریت مخترع تفتی "محمدعلی منتظر" بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، فرماندار به همراه سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان از بخش‌های مختلف آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای ایده پرداز تفت بازدید به عمل آوردند و "محمدعلی منتظر" توضیحات لازم درباره چگونگی فعالیت آن بخش را ارائه کرد.

در حاشیه این بازدید فرماندار شهرستان تفت اظهار داشت: آموزش‌های مهارتی به دلیل توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای توانمندی‌های فناورانه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در برنامه‌های توسعه است که می‌تواند نقش مهمی را در دستیابی به اهداف توسعه ایفا نماید.

محامدی از حمایت کامل فرمانداری شهرستان تفت از توسعه ایده‌های کارآمد و برتر و مخترعان برای کمک به عملیاتی شدن ایده و اختراع آنان خبر داد.آدرس کوتاه :