گزارش تصویری

بازدید فرماندار از دانشگاه فنی شهید مطهری شهرستان تفت


                          
گزارش تصویری

    

    

    

    

   

  

آدرس کوتاه :