بازدید فرماندار از روستای فاقددهیاری حسین آباد شورابه


فرماندار ، معاون امورعمرانی و برنامه ریزی فرمانداری و بخشدار مرکزی تفت از روستای فاقد دهیاری حسین آباد شورابه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، "محمدمحامدی"  با حضور در میان مردم از نزدیک پیگیر مشکلات این روستا شد.
آسفالت جاده اصلی روستا و اجرای طرح هادی از مهمترین خواسته های  اهالی روستا از فرماندار شهرستان تفت بود و فرماندار قول پیگیری موضوعات مطرح شده را داد.آدرس کوتاه :