بازدید فرماندار از روند برگزاری انتخابات اصناف شهرستان تفت


فرماندار شهرستان تفت با حضور در اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان از روند برگزاری انتخابات صنف پوشاک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"محمد محامدی" با حضور در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از نحوه برگزاری الکترونیکی انتخابات صنف پوشاک شهرستان تفت بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند برگزاری انتخابات قرار گرفت.

"حمیدرضا دهقانی" رئیس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان در این بازدید توضیحات لازم را در مورد نحوه برگزاری انتخابات اصناف شهرستان تفت ارائه نمود.آدرس کوتاه :