بازدید فرماندار از موزه مردم‌شناسی تفت


فرماندار شهرستان تفت بنا بر اهميت مجموعه‌های فرهنگي و تاريخي و نيز آثار فرهنگي موجود در اين شهرستان با حضور در مجموعه موزه مردم‌شناسی تفت از اين موزه بازديد به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، فرماندار شهرستان تفت بنا بر اهميت مجموعه‌های فرهنگي و تاريخي و نيز آثار فرهنگي موجود در اين شهرستان با حضور در مجموعه موزه مردم‌شناسی تفت  از اين موزه بازديد به عمل آورد.آدرس کوتاه :