بازدید فرماندار از نمایشگاه اقتصادمقاومتی بانوان شهرستان تفت


فرماندار به همراه فرمانده نیروی مقاومت بسیج تفت از نمایشگاه اقتصادمقاومتی بانوان شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، فرماندار به همراه فرمانده نیروی مقاومت بسیج تفت از نمایشگاه اقتصادمقاومتی بانوان شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند.آدرس کوتاه :