بازدید فرماندار و برخی مسئولین شهرستان تفت از منطقه شکار ممنوع شیرکوه


بنا به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت،    در این برنامه فرماندار محترم و معاون فرماندار و دادستان و مسئولین نظامی و امنیتی شهرستان در جمع رئیس و مامورین اجرایی این اداره حضور یافته و از تنوع زیستی منطقه شیرکوه بازدید بعمل آمد. در این بازدید پیرامون اهمیت حفاظت پایدار از منطقه شیرکوه و مسائل و مشکلات و تهدیدهای موجود در حفاظت از کوهستان شیرکوه مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از جرم و تخلفات زیست محیطی پیشنهاد گردید.

بنا به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت،  در این برنامه فرماندار محترم و معاون فرماندار و دادستان و مسئولین نظامی و امنیتی شهرستان در جمع رئیس و مامورین اجرایی این اداره حضور یافته و از تنوع زیستی منطقه شیرکوه بازدید بعمل آمد. در این بازدید پیرامون اهمیت حفاظت پایدار از منطقه شیرکوه و مسائل و مشکلات و تهدیدهای موجود در حفاظت از کوهستان شیرکوه مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از جرم و تخلفات زیست محیطی پیشنهاد گردید.آدرس کوتاه :