بازدید فرماندار و جمعی از مسئولین از پروژه‌های اشتغال روستایی شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی" در بازدید از طرح‌های اشتغال روستایی گفت: امسال دولت دوازدهم اعتبارات ویژه و مناسبی برای توسعه و اشتغال‌زایی در روستاها اختصاص داده که در قالب تسهیلات برای کارآفرینی و اجرای طرح‌های مختلف به روستائیان پرداخت خواهد شد. وی افزود: تخصیص این اعتبارات به روستاها، موجب تحرک اقتصادی و کارآفرینی در روستاها و رونق بازار می‌شود و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای علاوه بر کاهش مهاجرت از روستاها، بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی در روستاها به‌صورت هدفمند حل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی" در بازدید از طرح‌های اشتغال روستایی گفت: امسال دولت دوازدهم اعتبارات ویژه و مناسبی برای توسعه و اشتغال‌زایی در روستاها اختصاص داده که در قالب تسهیلات برای کارآفرینی و اجرای طرح‌های مختلف به روستائیان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: تخصیص این اعتبارات به روستاها، موجب تحرک اقتصادی و کارآفرینی در روستاها و رونق بازار می‌شود و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای علاوه بر کاهش مهاجرت از روستاها، بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی در روستاها به‌صورت هدفمند حل خواهد شد.آدرس کوتاه :