بازدید مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور از شرکت پویش درمان طلوع


مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور ٬ نماینده مردم تفت و میبد٬فرماندار و جمعی از مسئولین از شرکت پویش درمان طلوع تفت بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ،مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور ٬ نماینده مردم تفت و میبد٬فرماندار و جمعی از مسئولین از شرکت پویش درمان طلوع تفت بازدید کردند.دراین بازدید پیرامون مشکلات این مجموعه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی برای رفع آنها گرفته شد.آدرس کوتاه :