بازدید مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد و فرماندار از مدارس شهرستان تفت


مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، فرماندار، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان و جمعی از مسئولین از تعدادی مدارس شهرستان تفت بازدید به عمل‌آورند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"محمدرضا عارفی"مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، "محمد محامدی" فرماندار،" صادق مهدیان" مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان و جمعی از مسئولین از تعداد ده مدرسه شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند.

در حاشیه این بازدید "محمد محامدی" نوسازی و تجهیز تعداد زیادی از مدارس شهرستان را ضروری دانست و افزود: تعداد زیادی از مدارس شهرستان عمر زیادی از ساخت آن‌ها می‌گذرد و از طرفی از امکانات لازم برای تعلیم و تربیت دانش آموزان برخوردار نبوده که امیدوارم اداره کل نوسازی مدارس استان برای بهسازی و نوسازی مدارس شهرستان تفت توجه ویژه‌ای نماید.

"محمدرضا عارفی" مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز قول مساعدت و همکاری لازم در نوسازی و بهسازی مدارس شهرستان تفت را داد.

این بازدید باهدف بررسی مشکلات عمرانی و سازه‌ای مدارس و پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه نوسازی و بهسازی مدارس نقاط مختلف شهرستان تفت صورت پذیرفت.

 

 آدرس کوتاه :