بازدید مسئول انجمن نمایش استان یزد از انجمن نمایش شهرستان


اولین بازدید مسئول انجمن نمایش استان به همراه مسئول آموزش استان از انجمن نمایش و گروه نمایش شهرستان تفت در روز سه شنبه هفتم شهریور 91 در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری دیدار تفت به عمل آمد.

      به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت اولین بازدید مسئول انجمن نمایش استان آقای ابوالحسنی  به همراه مسئول آموزش آقای حسین پیغمبری از انجمن نمایش و گروه نمایش شهرستان تفت در روز سه شنبه هفتم شهریور 91 در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری دیدار به عمل آمد.

     در این دیداررئیس انجمن نمایش استان اظهار داشت با مأموریت رامین قادری نسب که یکی از مربیان برجسته استان در زمینه آموزش تئاتر می باشند بتوانیم کاری قوی به لحاظ محتوی و تکنیک از این شهرستان در همایش آموزش تئاتر ارائه دهیم. در ادامه ایشان از مسئول انجمن نمایش این شهرستان سرکار خانم رهاوی و همچنین از زحمات آقای عبدالحسینی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که در رابطه با آموزش هنرمندان تئاتر همت دو چندانی داشته اند تشکر و قدر دانی نمودند.

 

آدرس کوتاه :