بازدید مشاور وزیر جهادکشاورزی از طرح های آبیاری کم فشار شهرستان تفت


مشاور وزیرجهادکشاورزی ومجری طرح سامانه های نوین آبیاری کشور به همراه فرماندار تفت از طرح های آبیاری کم فشار و تحت فشار شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ،مشاور وزیرجهادکشاورزی ومجری طرح سامانه های نوین آبیاری کشور ،فرماندار تفت ،مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، رئیس اداره جهادکشاورزی شهرستان تفت و جمعی از مسئولان طرح های آبیاری کم فشار و تحت فشار شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید از طرح های آب رسانی تحت فشار و کم فشار منطقه وری تفت ، خلیل آباد دره سیر و سخوید بازدید به عمل آمد و فرماندار تفت خواستار اجرای این طرح موفق در سایر مناطق شهرستان تفت شد.آدرس کوتاه :