بازدید معاونین اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان یزد از بناهای درحال مرمت شهرستان تفت


سرپرست معاونت میراث فرهنگی،معاونت توسعه مدیریت وجمعی ازمسئولین اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان یزد روز گذشته ازتعدادی ازپروژه های عمرانی ومرمتی شهرستان تفت بازذید نمودند.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت:روز گذشته درحاشیه بازدید ازآخرین وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی این شهرستان،معاونین توسعه مدیریت،میراث فرهنگی ونیزتعدادی ازمسئولین وکارشناسان اداره کل از پروژه های عمرانی ومرمتی حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت بازدید وازنزدیک با مراحل پیشرفت کاروروند اجرای آن آشنا شدند.ازپروژه های مرمتی بازدید شده در این مرحله می توان به مسجد جامع اسلامیه،قدمگاه امامرضااسلامیه،مسجد وحسینیه امام،مسجد جامع ظزرجان ومجموعه بام تفت اشاره نمود.

گفتنی است:مرمت مسجد جامع قدیمی طزرجان،مسجدجامع اسلامیه وقدمگاه امام رضا،مسجد وحسینیه امام از محل اعتبارات مرمت وبازسازی مساجد استان صورت گرفته است.

 

آدرس کوتاه :