بازدید معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری شهرستان تفت از موسسه خیریه دست‌های مهربان


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت از موسسه خیریه دست‌های مهربان شهرستان تفت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این خیریه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "سعید پرویزی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت از موسسه خیریه دست‌های مهربان شهرستان تفت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این خیریه قرار گرفت.

لازم به ذکر است موسسه خیریه دست‌های مهربان شهرستان تفت در سال 91 باهدف پیگیری درمان بیماران خاص، کودکان بی‌سرپرست، کمک‌هزینه دارو و درمان بیماری، تأمین وسایل توان‌بخشی ایجادشده است و 351 مددجو از کمک‌های این موسسه بهره می‌برند.آدرس کوتاه :