بازدید معاون فرماندار از انتخابات شورای دانش آموزی مدارس تفت


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، شهردار ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و تعدادی ازاعضای شورای شهر تفت با حضور در مدارس شهر تفت از انتخابات شورای دانش آموزی مدارس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، سعید پرویزی در حاشیه این بازدید گفت: دانش‌آموزان با شرکت در انتخابات، با ساز وکارهای مشارکت در مدیریت و انجام کارهای اجرایی آشنا می شوند، ضمن اینکه فرصتی دارند تا مشارکت در سرنوشت خود را تمرین کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری  افزود :‌ دانش‌آموزان در قالب شوراهای دانش آموزی، روحيه مسئوليت پذیری،مشاركت در امور اجتماعی، كار گروهي و آمادگی براي ایجاد سازمانهای خلاق و کار آفرین و جامعه پذيري را یاد می‌گیرند .
وی شوراهای دانش‌آموزی را قدمی موثر در کاهش فاصله بین دانش آموزان با مدیران خود در رده مدارس،شهرستان،استان و حتی وزیر دانست تا مسئولین بتوانند تصمیماتی صحیح مبتنی بر نیازهای جامعه هدف خود که همان دانش آموزان و خانواده های آنان هست، اتخاذ نمایند.آدرس کوتاه :