بازدید معاون فرماندار از چند واحد صنفی شهر تفت


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار به همراه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و جمعی از اعضای ستاد تنظیم بازار با حضور در سطح شهر تفت از چند واحد صنفی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار به همراه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و جمعی از اعضای ستاد تنظیم بازار با حضور در شهر تفت از چند واحد صنفی بازدید و با مردم و کسبه گفتگو کردند و از نزدیک وضعیت بازار را موردبررسی قراردادند.آدرس کوتاه :