بازدید نماینده مردم تفت و میبد و فرماندار از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی " ضمن تقدیرو تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن شهرستان گفت: یکی از مشکلات شهرتفت عدم واگذاری زمین برای ساخت واحد های مسکونی می باشد و امید است با اخذ مجوزهای لازم این مسئله حل شود . وی در ادامه افزود: در نشستی که با نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی استان داشتیم بحث بازنگری طرح هادی شهر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد بازنگری های لازم صورت گیرد. " دهقانی" نماینده مردم شریف تفت و میبد نیز ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در آینده ای نزدیک با رئیس بنیاد مسکن کشور دیدار خواهم کرد و مشکلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تفت را مطرح و پیگیری های لازم را انجام خواهم داد. " فرح بخش " رئیس بنیاد مسکن شهرستان نیز در گزارشی به خدمات ارائه شده توسط این دستگاه پرداخت و خواهان تخصیص اعتبار جهت زیر سازی و آسفالت و جدول گذاری ، محوطه سازی و ... در روستاهای شهرستان و همچنین تامین اعتبار جهت اصلاح و اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمد محامدی " ضمن تقدیرو تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن شهرستان گفت: یکی از مشکلات شهرتفت عدم واگذاری زمین برای ساخت واحد های مسکونی می باشد و امید است با اخذ مجوزهای لازم این مسئله حل شود .

وی در ادامه افزود: در نشستی که با نقصان محمدی مدیرکل راه و شهرسازی استان داشتیم بحث بازنگری طرح هادی شهر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد بازنگری های لازم صورت گیرد.

" دهقانی" نماینده مردم شریف تفت و میبد نیز ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در آینده ای نزدیک با رئیس بنیاد مسکن کشور دیدار خواهم کرد و مشکلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تفت را مطرح و پیگیری های لازم را انجام خواهم داد.

" فرح بخش " رئیس بنیاد مسکن شهرستان نیز در گزارشی به خدمات ارائه شده توسط این دستگاه پرداخت و خواهان تخصیص اعتبار جهت زیر سازی و آسفالت و جدول گذاری ، محوطه سازی و ... در روستاهای شهرستان و همچنین تامین اعتبار جهت اصلاح و اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شدآدرس کوتاه :