بازگشايي موقت مسير كمربندي تفت - يزد


كمربندي محور تفت- يزد به صورت موقت مورد بهره برداري قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي تفت، محور كمربندي تفت- يزد در تاريخ 07/04/1391 به صورت موقت بازگشايي شد. در مراسم بهره برداري از اين طرح، كه رئيس پليس راه استان، مدير راهداري استان، مدير ايمني راه ها، رئيس حوزه نظارت و كنترل پروژه هاي استان و سرپرست اداره راه و شهرسازي تفت حضور داشتند، بر لزوم حل مشكلات مردم در زمينه حجم ترافيك در شهرستان تفت و توابع به خصوص در روزهاي تعطيل تاكيد شد. بهره برداري كامل اين طرح در آينده اي نزديك، بعد از اتمام پل روگذر در اين مسير صورت مي گيرد.

آدرس کوتاه :