بافت فرش دستی توسط مددجویان کمیته امداد تفت


306 متر مربع فرش دستی توسط مددجویان كميته امداد امام خميني(ره) تفت بافته شد.

به گزارش روابط عمومي كميته امداد امام خميني (ره) تفت،مدیر اين نهاد از بافت 306 متر مربع فرش دستی توسط مددجویان این نهاد در شهرستان خبر داد."محسن علیزاده" گفت: مبلغ 000/000/605 ریال حاصل فروش این متراژ فرش دستی میباشد که مبلغ 000/000/513 ریال سود خالص نصیب مددجویان گردیده است. کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت تشویق و ترغیب این عزیزان به کار و تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی خدماتی از قبیل تحویل رنگ و ریس ، پرداخت تسهیلات اشتغال ، پرداخت حق بیمه و نظارت بر بافت فرش ارائه مینماید . 

آدرس کوتاه :