باید برای جوانان انگیزه ایجاد کرد


معاون فرماندار در انجمن کتابخانه های شهرستان تفت گفت: با ید برای جوانان انگیزه ای برای کتاب خواندن ایجاد کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،"ناصر دهقانی" در میان اعضای این جلسه با بیان اینکه باید  جلوه های زیبای کتاب را به جوانان نشان دهیم گفت: برای اینکه جوانان به سمت کتاب و کتاب خوانی رو آورند جلوه های زیبای و آموزشی آن را بهشان نشان دهیم.

باید در بعضی مراسم‌ها که فضای مناسب دارد از راویان خوب که اهل کتاب هستند دعوت به عمل آوریم  تا با عنوان مطالبی و یا نکاتی از یک کتاب زمینه جذب مخاطب برای کتاب خوانی را فراهم آورد.

در پایان از کتابخانه دیدار بازدیدی به عمل آمد

 

آدرس کوتاه :