بخش مركزي تفت ظرفيت گردشگري بالايي دارد


بخشدار مركزي تفت خواستار توجه ويژه گردشگري اين بخش شد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت، بخشدار مركزي تفت در جلسه با سرپرست ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  اين شهرستان خواستار توجه ويژه به پتانسيل ها وظرفيت هاي گردشگري اين بخش شد.
"علي احمديان" بر لزوم توجه ویژه به حفظ و مرمت و نگهداری آثار فرهنگی به عنوان نماد هویت فرهنگ و تاریخ جامعه تأکید نمود و با توجه به آمار بالاي آثار ثبتي ميراث فرهنگي در بخش خواستار برنامه ريزي و پيگيري لازم جهت تامين اعتبار و تعمير و مرمت آنها شد.
بخشدار مركزي تفت هم چنين به وضعيت ديگر آثار غير ثبتي اين بخش و قدمت بالاي آنها اشاره و با توجه به اينكه در حال تخريب و از بين رفتن مي باشند بر لزوم شناسايي، پيگيري جهت ثبت رساندن آنها،تعمير و مرمت اضطراري و ... تاكيد كرد.   
سرپرست ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري تفت هم در ادامه به بيان گزارشي از برنامه هاي ميراث فرهنگي اشاره و از آمادگي اين اداره براي شناسايي و  تعمير و مرمت آثار بصورت مشترك با دهياري ها خبر داد.
آدرس کوتاه :