براي اولين بار در سطح کشور پروژه زودودن گاز دي اکسيد کربن از آب آشاميدني در مجتمع آبرساني گاريزات تفت انجام گرديد


مدیر عامل شرکت آبفار یزد از افتتاح پروژه اتوماسیون هوادهی آب شرب مجتمع آبرسانی گاریزات تفت خبر داد .

 

 

 به گزارش روابط عمومي آب و فاضلاب روستايي شهرستان تفت ، دلیل اصلی انجام این پروژه، اسیدی بودن آب شرب مجتمع به دلیل وقوع سفره آب زیر زمینی در محل ساختارهای کربناتی زیر زمین می باشد .
محمد رضا حاتمي در ادامه افزود : در پروژه مذکور با استفاده از تکنولوژی هوادهی آّب مخزن ، گاز دی اکسید کربن اضافی داخل آب با استفاده از دستگاه بلوئر (Blower) خارج شده وشاخص  pHآب به میزان یک واحد افزایش یافته است که این امر موجب شده ، آب از حالت اسیدی خارج شده و گوارایی آن به حالت اولیه باز گردد .

آدرس کوتاه :