برترین های کنکور 91-90


در سال گذشته 5 نفر از دانش آموزان منطقه نیر موفق به کسب رتبه زیر هزار در کنکور سراسری شدند اینک نیز 4 نفر از دانش آموزان این منطقه رتبه زیر هزار کنکور سراسری را کسب کردند.

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش نیر 4 نفر از دانش آموزان این منطقه موفق به کسب رتبه زیر هزار کنکور سراسری شدند که فائزه فخرآبادی دانش آموز دبیرستان مهدیه گاریزات رتبه 97 و از مدرسه زینب بنادکوک مهدیه دهقان رتبه 911 ، اعظم برزگری بنادکوکی رتبه 587 و افسانه غلامی رتبه 525 را به خود اختصاص دادند.

 

 

آدرس کوتاه :