بررسي مسايل و مشكلات حوزه راه و شهرسازي بخش مركزي تفت


مسايل و مشكلات حوزه راه و شهرسازي بخش مركزي تفت در جلسه اي با حضور بخشدار مركزي تفت بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت، بخشدار مركزي تفت در اين جلسه به ضرورت وجود تعامل و همكاري بين ادارات و دستگاه ها جهت پيشبرد برنامه ها در سطح بخش اشاره و ضمن تقدير و تشكر از خدمات و تلاش هاي پرسنل اداره راه و شهرسازي خواستار برنامه ريزي جهت خدمت رساني هرچه بهتر به روستائيان شد.

علي احمديان پروژه هاي اجرايي راه و شهرسازي در سطح بخش را مهم و اساسي خواند و بر نظارت هرچه بيشتر پروژه ها تاكيد كرد. رئيس اداره راه و شهرسازي تفت هم از آمادگي اين اداره جهت اجراي برنامه ها و پروژه هاي اين اداره در سطح بخش مركزي خبر داد.

آدرس کوتاه :