بررسی مسائل، مشکلات ورزش و جوانان بخش گاریزات


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه در دیدار رئیس ورزش و جوانان شهرستان تفت با بخشدار گاریزات  مسائل و مشکلات حوزه ورزش و جوانان بخش مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه  این دیدار از  سالن ورزشی  شهدای گاریزات بازدید به عمل آمد.   

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه در دیدار رئیس ورزش و جوانان شهرستان تفت با بخشدار گاریزات  مسائل و مشکلات حوزه ورزش و جوانان بخش مورد بررسی قرار گرفت .

در ادامه  این دیدار از  سالن ورزشی  شهدای گاریزات بازدید به عمل آمد.   آدرس کوتاه :