با حضور بخشدار و رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مسائل و مشکلات حوزه دامپزشکی بخش گاریزات مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه دامپزشکی با حضور بخشدار و رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان در محل بخشداری برگزار گردید.در این جلسه گزارشی از روند فعالیتهای  دامپزشکی بخش ارائه و در خصوص مسائل و مشکلات این حوزه بحث و تبادل نظر گردید.

در ادامه از زحمات و تلاش های  آقای محمد جعفر دشتی قدردانی و آقای آرش حیدری به عنوان مسئول پست دامپزشکی بخش معرفی گردید.آدرس کوتاه :