بررسی مسائل و مشکلات روستای دیزران


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه نماینده محترم مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و بخشدار در دیداربااهالی،اعضای شورای اسلامی روستای دیزران وحافظان قرآن طرح رحله موسسه بیت الاحزان مسائل مشکلات روستا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه نماینده محترم مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و بخشدار در دیداربااهالی،اعضای شورای اسلامی روستای دیزران وحافظان قرآن طرح رحله موسسه بیت الاحزان مسائل مشکلات روستا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.آدرس کوتاه :