بررسی مسائل و مشکلات روستای چاهوک باحضور مدیرکل بنیاد مسکن یزد


به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر باحضور مدیرکل بنیاد مسکن یزد،  رئیس بنیاد مسکن شهرستان تفت، کارشناس بخشداری نیر، دهیار و اعضای شورای روستای چاهوک مسائل و مشکلات روستای چاهوک و طرحهای پیشنهادی دهیاری این روستا ازجمله تعریض واسفالت جاده اصلی روستا، زمین ورزشگاه، زمین پارک، ساخت خانه برای متقاضیان در قالب شرکت مسکن، بازدید از مجموعه ورزشی فرهنگی شهدای روستا، بازدید از بافت قدیمی روستا، بازدید از زمین مورد درخواست برای کارگاه قالیبافی مورد بررسی قرار گرفت. قربانیان در این بازدید قول مساعد جهت انجام این طرحها و رفع  این مشکلات داد.  

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر باحضور مدیرکل بنیاد مسکن یزد،  رئیس بنیاد مسکن شهرستان تفت، کارشناس بخشداری نیر، دهیار و اعضای شورای روستای چاهوک مسائل و مشکلات روستای چاهوک و طرحهای پیشنهادی دهیاری این روستا ازجمله تعریض واسفالت جاده اصلی روستا، زمین ورزشگاه، زمین پارک، ساخت خانه برای متقاضیان در قالب شرکت مسکن، بازدید از مجموعه ورزشی فرهنگی شهدای روستا، بازدید از بافت قدیمی روستا، بازدید از زمین مورد درخواست برای کارگاه قالیبافی مورد بررسی قرار گرفت. قربانیان در این بازدید قول مساعد جهت انجام این طرحها و رفع  این مشکلات داد.

 آدرس کوتاه :