بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاریهای گاریزات _کهدوئیه


جلسه بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاری های گاریزات _کهدوئیه با حضور بخشدار واعضای هیئت مدیره این شرکت تعاونی در بخشداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه بررسی مسائل ومشکلات شرکت تعاونی دهیاری های گاریزات _کهدوئیه با حضور بخشدار واعضای هیئت مدیره این شرکت تعاونی در بخشداری برگزار گردید.

دراین جلسه گزارشی از اقدامات وفعالیتهای شرکت توسط رئیس هیئت مدیره ارائه و مسائل و مشکلات شرکت مورد بررسی و موضوعاتی از قبیل طرحها و پروژه های پیشنهادی،انتخاب مدیرعامل،ساماندهی ماشین آلات و ...مورد بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید.آدرس کوتاه :