بررسی مسائل و مشکلات شرکت تعاونی دهیاری های گاریزات _کهدوئیه


جلسه بررسی ومسائل ومشکلات شرکت تعاونی دهیاری های گاریزات _کهدوئیه با حضور بخشدار واعضای هیئت مدیره این شرکت تعاونی در محل بخشداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه جلسه بررسی ومسائل ومشکلات شرکت تعاونی دهیاری های گاریزات _کهدوئیه با حضور بخشدار واعضای هیئت مدیره این شرکت تعاونی در محل بخشداری برگزار گردید.

دراین جلسه گزارشی از اقدامات وفعالیتهای شرکت توسط رئیس هیئت مدیره ارائه و موضوعاتی از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی،نظارت بر ساخت وسازها،تعین مدیر عامل و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.آدرس کوتاه :