باحضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان

بررسی مسائل و مشکلات مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش گاریزات


در نشست مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با بخشدارگاریزات-کهدوئیه مسائل و مشکلات مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه؛ در نشست مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با بخشدارگاریزات-کهدوئیه مسائل و مشکلات مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفت.

"احسان سعادتمند " بخشدار گاریزات ضمن عرض خیرمقدم به مدیرکل کمیته امداد استان از مجموعه اقدامات و خدمات کمیته امداد در بخش تقدیر و تشکر نمود.

در ادامه به محرومیت منطقه و مشکلات اقتصادی روستاییان اشاره و ضمن تشکر از بذل عنایت و توجه مدیر کل کمیته امداد استان به مسائل و مشکلات مددجويان و محرومان بخش خواستار افزایش سهمیه تبصره ۱۴ و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده کلیه افراد نیازمند از خدمات کمیته امداد ، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان، ارائه خدمات مطلوب به مددجویان،حمایت وکمک های موردی به سایر اقشار آسیب پذیرو همچنین ایجاد بستر های مناسب برای توانمند سازی مدد جویان شد.

در ادامه "محسن علیزاده " مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همراهی بخشداری با کمیته امداد، مطالبی درخصوص اقدامات کمیته امداد در راستای توانمند سازی مددجویان وارتقای سطح معیشت آنها ، تسهیلات اشتغال و مرمت و مقاوم سازی مسکن و لزوم مساعدت بانکها برای تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ،آئین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند 'موضوع تبصره یک ماده ۱۴ قانون' ارائه واظهار داشت: در موضوع تسهیلات اشتغال زایی و تعمیر مسکن و همچنین تبصره ۱۴ محدودیتی نداریم و نگاه کمیته امداد کمک به همه افراد نیازمند و توانمند سازی مدد جویان می باشد.

در ادامه "محمود زارع" رئیس کمیته امداد بخش نیز گزارشی از اقدامات به عمل آمده ارائه نمود.آدرس کوتاه :