بررسی مشکلات آب شرب شهری نیر با حضور فرماندار شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمدمحامدی " با حضور در شهر نیر به بررسی مشکلات آب شهری نیر پرداخت. در این جلسه که با حضور بخشدار نیر، مدیر آب شهری نیر، شهردار و اعضای شورای شهر نیر برگزار شد تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آب شهری نیر اتخاذ شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت " محمدمحامدی " با حضور در شهر نیر به بررسی مشکلات آب شهری نیر پرداخت. در این جلسه که با حضور بخشدار نیر، مدیر آب شهری نیر، شهردار و اعضای شورای شهر نیر برگزار شد تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آب شهری نیر اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :