بررسی مشکلات روستاهای شریف آباد اردان ، شریف آباد دهشیر و دره گازه


نشست های مردمی برای بررسی مشکلات روستاهای شریف آباد اردان ، شریف آباد دهشیر و دره گازه با حضور نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ،نشست های مردمی برای بررسی مشکلات روستاهای شریف آباد اردان ، شریف آباد دهشیر و دره گازه با حضور نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این نشست ها اهالی روستا به بیان دیدگاههای و مشکلات خود پرداختند و خواستار رسیدگی سریع به مشکلات خود شدند.آدرس کوتاه :