بررسی مشکلات سنگبری های تفت


فرماندار شهرستان تفت در جلسه بررسی مشکلات سنگبری های تفت خواستار به کار گیری نیروی بومی در این واحدها شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، فرماندار شهرستان تفت در جلسه ای که با حضور معاون فرماندار،بخشدار مرکزی و جمعی از صاحبان صنعت سنگ در شهرستان داشت، گفت: صنعت سنگ در این شهرستان می‌تواند در استان نمونه باشد و به یک قطب تبدیل شود.
"ابوالقاسم دهقان" افزود: در این شهرستان معادن سنگ زیاد و متنوعی وجود دارد که همین امر باعث رشد این صنعت در این شهرستان شده است. فرماندار با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در واحدهای سنگ خواستار راه اندازی شرکت تعاونی یا اتحادیه سنگبری های این شهرستان شد. وی مشکلات بکار گیری نیروهای غیر بومی و اتباع خارجی را در شهرستان یادآور و با توجه به مشکلاتی که آن‌ها در شهرستان ایجاد می‌کنند بر بکار گیری نیروهای بومی در استان و یا جذب نیروی کار از استان‌های هم جوار تاکید کرد. رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تفت هم در این جلسه بر رعایت قانون کار در سنگبری ها تاکید کرد. رئیس پلیس پیشگیری تفت هم در این جلسه ضمن اشاره به برخی تخلفات و مشکلات بکار گیری نیروهای غیر بومی در شهرستان بر برخورد قانونی با واحدهای غیر مجاز تاکید کرد. در این جلسه هم چنین نمایندگان سنگبری ها به بیان نظرات، مشکلات و برنامه های خود پرداخته و آمادگی خود را در جذب و بکار گیری نیروهای بومی اعلام داشتند. هم چنین مقرر شد ستادی بدین منظور در شهرستان تشکیل و نسبت به اطلاع رسانی و جذب نیروی بومی در واحدهای سنگ شهرستان اقدام گردد.
آدرس کوتاه :