بررسی مشکلات کشاورزان شهر تفت


بازدید نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و جمعی از مسئولین از چاه های آب کشاورزی شهر تفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و جمعی از مسئولان با بازدید از چاه های آب کشاورزی شهر تفت در جریان مشکلات کشاورزان تفتی قرار گرفتند.آدرس کوتاه :